Du anmäler dig som vanligt på antagning.se

Om du är behörig till de utbildningar du sökt rangordnas du efter den dag anmälan kom in. Mer information finns under Sen anmälan.