Karriärservice

Karriärservice verkar för att underlätta för arbetsgivare och student att få kontakt med varandra.  Varje termin arrangeras en seminarieserie som innehåller information om allt från hur du bygger ditt CV till aktuella rekryteringsbehov hos specifika arbetsgivare. Annonser för extra- och heltidsjobb, praktik- och traineeplatser och mer information om Karriärservice hittar du här . 

 

Alumnnätverket – mötesplatsen för studenter och alumner

Redan som student kan du gå med i alumnnätverket för att stärka din karriär och skapa nya kontakter med tidigare studenter. Enda kravet är att du ska ha tagit minst 60 hp.

Besök Stockholms universitets alumnnätverk på su.se/alumn .