Att jobba i en människorättsorganisation – hur är det och hur når jag dit?

Johanna Persdotter från Röda Korset och Maja Magnusson från människorättsorganisationen FIAN berättar om sina arbetsroller, karriärval och vägar för att nå sina jobb.

  • Vilka är deras erfarenheter av att arbeta i en stor respektive liten människorättsorganisation?
  • Vilken utbildning och vilka erfarenheter efterfrågades när dom sökte sig till sina jobb?

Tid utlovas för frågor och räkna med ett och annat bra tips.

FIAN är en internationell människorättsorganisation som arbetar för att synliggöra och bekämpa kränkningar av människors rätt till lämplig mat och försörjning. fian.se

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra ... redcross.se

Anmälan: Via Stockholms universitets jobb- och karriärportal MyCareer

Varmt välkommen!

Karriärservice
karriarservice@su.se