Jurister, lärare, psykologer, socionomer och många andra behövs för att Kriminalvården ska fungera. Det finns fler än 200 olika inriktningar på tjänster.

Vilka kompetens- och rekryteringsbehov finns nu och i framtiden? Svaren ges i detta seminarium.

 

Anmälan: Via Stockholms universitets jobb- och karriärportal MyCareer

Varmt välkommen!

Karriärservice
karriarservice@su.se