Källa: SCB.

Statistiska centralbyrån (SCB) har det övergripande ansvaret för statens produktion av statistik inom en rad vitt skilda områden. Myndigheten har totalt ca 1400 anställda och levererar även statistik och analyser till organisationer och det privata näringslivet.

På SCB arbetar inte bara statistiker utan en rad olika akademikerkategorier såsom systemvetare, ekonomer, jurister och kommunikatörer.

scb.se

Anmälan: Via Stockholms universitets jobb- och karriärportal MyCareer

Varmt välkommen!

Karriärservice
karriarservice@su.se