Magisterpromotion

Foto från magisterpromotion, trumpetfanfarer. Orasis foto/MÅ
 
 

Magisterpromotionen äger rum i Aula Magna generellt sista fredagen i maj respektive oktober. Vid högtiden får magistrarna/motsvarande ta emot ett diplom som ett minne från tiden vid Stockholms universitet och högtiden (det egentliga beviset för erlagd examen skickas hem tidigare). Efter ceremonin anordnas mingel med lättare tilltugg.

Du som har ansökt om examen på avancerad nivå (magisterexamen, masterexamen, juristexamen, civilekonomexamen, vissa lärarexamina m.fl.) under tiden 16 juli 2016 - 8 februari 2017 kommer att bli inbjuden till högtiden i maj 2017. 

Doktorspromotion

Foto med lagerkransar och examensbevis. Orasis foto/MÅ
 
 

Du som under läsåret disputerat och dessutom tagit ut doktorsexamen senast 30/6 får i mitten av juni en inbjudan till Stockholms universitets promotions- och installationshögtidlighet i Stadshuset, där du promoveras till doktor. Högtiden äger generellt rum sista fredagen i september. 

  

Det är en festlig ceremoni, frivillig och utan juridisk betydelse, där du som jurist tilldelas en doktorshatt och du som tillhör en annan fakultet en lagerkrans. Samtliga nyblivna doktorer får också ett diplom.