Din ansökan prövas mot gällande nationella och lokala regler. Om ansökan godkänns utfärdas examen och beviset skickas hem till dig. Examensbeviset intygar att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå och inom ett visst område.

Examensansökan och det nya Ladoksystemet

Mellan den 9 oktober och 19 november kommer vi inte att kunna ta emot examensansökningar via webben (Mina studier) på grund av förberedelser inför det nya Ladoksystemet.

Det går att skicka in ansökan om examen på pappersblankett under den här perioden, samtliga studier måste då styrkas genom bifogade studieintyg på svenska och engelska. Alternativt avvaktar du med att ansöka tills det nya Ladoksystemet är igång och examensansökan kan göras via Mina Studier.

Examensbevis som utfärdas i det nya systemet kommer att ha en delvis annan utformning än den nuvarande.

 

Innehåll och utformning

  • Av examensbeviset framgår vilken examen som utfärdats, vilka kurser som ingår,
    betyg på kurserna och vilket datum de avslutades. Kurser som i sin helhet har tillgodoräknats redovisas utan angivande av betyg.
  • Examensbeviset är på både svenska och engelska.
  • Diploma Supplement (DS) är ett dokument som bifogas examensbevis inom högre utbildning och är en utförlig beskrivning av din examen på engelska. Alla studenter vid Stockholms universitet som fullföljer sina studier mot en examen erhåller automatiskt ett DS tillsammans med sitt examensbevis.
  • Både examensbeviset och DS utfärdas endast i ett exemplar och är helt kostnadsfritt.
  • OBS! Fr o m 1 januari 2017 dateras examensbeviset med det datum då examen utfärdas.

Handläggningstid

Målet är att handläggningstiden inte ska överstiga två månader, men under sommarmånaderna kan det ta längre tid. Ärendet kan inte påbörjas förrän alla kursfordringar är fullgjorda och ansökan är komplett. Alla examensansökningar behandlas i datumordning i den ordning de inkommit.

Ansökan via webb eller blankett

Du är själv ansvarig för att ansökan är komplett. Kontrollera att alla kurser är slutrapporterade i Ladok innan du skickar in ansökan - kontakta i annat fall berörd institution. Endast helt avslutade kurser med godkänt resultat (ej delkurs/moment) kan tas med i examensbeviset.

Ansökan görs på webben via Mina studier  minastudier.su.se

Om du saknar inloggningsuppgifter ansök istället via blankett 2007

Examen enligt tidigare regler (1993 års examensordning)

Du ansöker via blankett 1993

Forskarexamen

Ansök på webben  minastudier.su.se