Grundnivå

 Kulturgeografi kandidatexamen (90 Kb)

 Samhällsplanering kandidatexamen (89 Kb)

Avancerad nivå

 Geografi masterexamen (51 Kb)

 Kulturgeografi masterexamen (93 Kb)

 Samhällsplanering masterexamen (93 Kb)