Studenter som inom ramen för huvudområdet för examen vill ha med kurser som samtliga påbörjats vid Stockholms universitet HT 2016 eller senare omfattas av de lokala examensbeskrivningarna.

Studenter som VT 2016 eller tidigare påbörjat studier (inom ramen för huvudområdet) vid Stockholms universitet omfattas inte av de lokala examensbeskrivningarna.

 Beslut om tillämpning av lokala examensregler (363 Kb)