Möt våra lärare & forskare

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Utbildning
  5. Studentliv
  6. Möt våra lärare & forskare

Våra forskare tar dig bortom det uppenbara

Anna Roosvall sedd genom fönsterruta med en kopp kaffe Foto: Niklas Björling

"Jag är särskilt intresserad av kommunikation och maktförhållanden"

– Har du tänkt på att medier kan bidra till att synliggöra såväl som osynliggöra olika grupper i samhället, precis som de kan bidra till att lyfta och sänka olika ämnen? säger forskaren Anna Roosvall.

Mats Wiklund som forskar inom data- och systemvetenskap Foto: Niklas Björling

"Yrkesläget efter utbildningen är väldigt gott"

– Om jag bara forskade utan att få studentkontakt skulle jag nog bli galen, säger Mats Wiklund som undervisar inom data- och systemvetenskap. Studenternas synpunkter är viktiga.

Barbro Westlund sitter i ett klassrum Foto: Niklas Björling

"Svensk skola behöver många skickliga och entusiastiska lärare"

Barbro Westlund forskar om hur man bäst kan stödja och bedöma elevers läsförståelse. Hon ser det som en viktig uppgift att ge blivande lärare de verktyg de behöver.

Forskaren Pehr Granqvist Foto: Eva Dalin

Psykologiforskaren motiveras av sina studenter

Pehr Granqvist brinner för sitt forskningsområde psykologi och har varit intresserad av det så länge han kan minnas. Nu undervisar han på flera olika nivåer.

Maria Larsson - Med gott sinne för vårt luktminne

Med gott sinne för vårt luktminne

Luktupplevelser har en unik koppling till känslorna och barndomsminnen. Det har Maria Larsson visat i sin forskning. Hon försöker förstå mer om luktsinnet, särskilt hur vi minns lukter.

Forskning vid Stockholms universitet

Forskningen vid Stockholms universitet har hög genomslagskraft. Universitetets forskare är aktiva i debatt och samhällsutveckling och är bland de mest citerade i Norden enligt Nordforsk. Universitetets forskare anlitas i statliga utredningar, medverkar i media, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i flera nobelkommittéer och internationella expertorgan.

Bläddra i utbildningskatalogen