Anna Forsby tumnagelbild
Anna Forsby, forskare vid Institutionen för neurokemi, vet hur man får ungdomar att intressera sig för molekyler. Efter att ha hört henne berätta om vad som händer i hjärnan när den utsätts för populära partydroger, blir de så engagerade att hon hört dem säga "Aldrig i livet att jag skulle ta ecstacy!". Men neurokemi handlar om så mycket mer än detta – för Anna Forsbys del är det stamcellerna som lockar mest.
– Tänk om vi kunde lära oss att hantera stamcellerna i nervsystemet så att vi kan använda dem i stället för cellkulturer från råtthjärnor. Då skulle man kunna ersätta ännu fler av de experiment på djur som vi gör idag.

–Tidigare var jag mer inriktad på ren grundforskning, men ju längre jag arbetar som forskare desto mer lockar det mig att syssla med mer tillämpade projekt. Att känna att min nyfikenhet går hand i hand med samhällsnyttan är jättestimulerande.

Just nu är Anna inblandad i ett forskningsprojekt som ska leda till bättre tester av giftiga kemikalier. Det kan röra sig om droger, bekämpningsmedel, kosmetika och andra preparat som idag rutinmässigt testas på djur. I och med den nya europeiska kemikalielagstiftningen har behovet av nya typer av tester ökat dramatiskt.

Att locka studenter till universitetet gör hon gärna och vill särskilt betona det som skiljer utbildningarna vid Stockholms universitet från en civilingenjörsutbildning.
– Här har du nästan obegränsade möjligheter att utforma utbildningen efter din egen personliga utveckling.
Här finns en enorm bredd när det gäller kurser – det är bara att välja och vraka!