Lena Nekby är forskare vid Nationalekonomiska institutionen. Hon söker bland annat svar på vilka mekanismer som ligger bakom diskriminering på arbetsmarknaden. Ämnet valde hon mycket på grund av egna erfarenheter; uppvuxen som hon är i USA, Indien, Nigeria och Etiopien innan hon landade i Sverige 1987. Forskningen är i hög grad tvärvetenskaplig; tillsammans med sociologer har Lena bland annat designat en undersökning som visade att personer med utländska namn (arabiska och östafrikanska icke-muslimska namn) har mycket svårare att bli kallade till anställningsintervjuer än personer med svenska namn. Studien genomfördes genom att sända ut fabricerade CV:n till arbetsgivare som utannonserat lediga tjänster.

Vid sidan av forskningen undervisar Lena i empiriska metoder och analyser.
– De studenter som kommer till mig på fördjupningsnivån har bestämt sig för ämnet nationalekonomi. Arbetsmarknaden är bra och det finns ett sug efter utredare som kan hantera statistiska frågor. Den offentliga sektorn, banker, försäkringsbolag och fackföreningar är några exempel.

På senare tid har kommunikationen mellan den akademiska världen och samhället blivit mer dubbelriktad, menar Lena. Själv är hon ute på departement och myndigheter och presenterar sina resultat, samtidigt som de får möjlighet att berätta om sina kunskapsbehov. Av AMS fick hon frågan att utvärdera introduktionen för nyanlända invandrare. Det är helt i linje med Lenas forskarambitioner:
–Jag vill att min forskning ska vara direkt relaterad till policyfrågor och att resultaten får effekt i samhället