Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

– Vi vet att en väl fungerande skola som leder vidare ut i arbetslivet är det bästa sättet för en ung människa att etablera sig i samhället. Hur vi ska organisera den skolan, och hur olika reformer påverkar den, vet vi däremot ganska lite om. Här hoppas jag att min forskning ska hjälpa till att skapa riktlinjer för hur skolan arbetar med nyanlända elever i allmänhet och i socialt utsatta områden i synnerhet.

Deltar ofta i mediedebatten

För Nihad är det självklart att också nå utanför universitetsvärlden. Han skriver artiklar, utbildar poliser, föreläser vid internationella konferenser och deltar ofta i den mediala debatten.
– Jag kom själv till Sverige som flykting och har personliga erfarenheter av mitt forskningsområde. Det gör att jag känner ett stort ansvar för att de här viktiga frågorna når ut i samhället.
Nihad undervisar också regelbundet på institutionen.
– För mig vore det otänkbart att inte undervisa som en del av mitt uppdrag. Det är oerhört stimulerande. I undervisningen möter jag studenter och tillsammans går vi på djupet i modern forskning. Det utvecklar både dem och mig.

Nihad Bunar
Professor och lärare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen