Åke Bergman är medveten om att kemi är ett ämne som för tankarna till obehagligheter som farliga och hälsovådliga kemikalier. Och just därför vill han betona hur viktigt området är.

Själv har han till exempel ägnat mycket av sin forskning åt bromerade flamskyddsmedel, giftiga ämnen som orsakade stor debatt för några år sedan när de bland annat påvisats i bröstmjölk.
– Inom ämnet miljökemi får studenterna använda sina kunskaper i nya sammanhang, vilket innebär att de får en fördjupad insikt i många viktiga samhällsfrågor.

Åke menar att klimatfrågan ur naturvetenskaplig synpunkt egentligen är en ganska enkel fråga. Det handlar om små välkända molekyler som koldioxid och metan. Men de samhällsvetenskapliga dimensionerna är desto svårare. Det märks att han har ett starkt engagemang för att föra fram kunskapen till beslutsfattare.
– Vi forskare måste bli tydligare i våra vetenskapligt underbyggda rekommendationer! Det handlar om att visa professionalitet.

Behovet av kunskapsöversikter inom kemiområdet är stort. Åke Bergman har därför tagit initiativ till en ny plattform som är oberoende av industrin och andra intressen, den internationella organisationen IPCP, International Panel on Chemistry Pollution.
– Det är verkligen spännande att arbeta internationellt med de här frågorna. Det är svårt och kräver att man vågar ge sig i kast med nya utmaningar. Det är nog tur att jag aldrig varit särskilt rädd av mig!

Åkes råd till studenter: Bredda din utbildning – många av framtidens mest intressanta frågor ligger mellan de traditionella ämnesområdena.