– Medier är oupphörligt närvarande i dagens samhälle. Hur kommunicerar människan i en värld som blir alltmer digitaliserad och globaliserad? Här finns stora möjligheter men också risker. Jag är särskilt intresserad av kommunikation och maktförhållanden. Jag bedriver forskning om medier, minoriteter och rättvisa, klimatrapportering, nyhetsbilder och kulturjournalistik. Det övergripande temat i min forskning är spänningen mellan det nationella och det globala. Här bistår studenterna ibland med idéer.

Bred utbildning med möjlighet till fördjupning

 – Utbildningen passar alla som är intresserade av medier, demokrati och samhälle, av kopplingar mellan kommunikation och kunskap, samt mellan kommunikation och känslor, förklarar Anna. Medier kan fungera både som förströelse och som skapare av världsbilder. Under utbildningen tar vi bland annat upp förhållanden mellan politik, medier och medborgare, samt mellan teknik och kultur. Utbildningen är bred och ger samtidigt möjlighet till fördjupning inom exempelvis populärkultur, genus och journalistik. Vi blandar föreläsningar, seminarier och grupparbeten, så att studenterna får möjlighet att lära och uttrycka sig på olika sätt.

Engagerade studenter

 – Studenterna är ofta väldigt engagerade och ordnar debattkvällar och andra aktiviteter. Stockholms universitet är en livaktig miljö som bjuder på en mångfald av intressanta röster och perspektiv.