Jenny tog den krokiga vägen till karriären: Från vårdlinjen vidare till komvux och så småningom universitetet. Idag är hon 38 år och jobbar som forskare vid Stockholms universitet. Hon forskar om något så unikt som politiskt ledarskap.

– Jag är intresserad av personerna i politiken och skulle lika gärna ha kunnat bli psykolog. Jag undersöker vilka som väljer att engagera sig politiskt och vad som krävs för att göra politisk karriär. Hon förklarar att en forskare jobbar ungefär som en journalist.

– Vi ställer frågor som är relevanta för vetenskapen och samhället. Sedan söker vi svaren på frågorna och sprider kunskapen vidare. Skillnaden är att vi undersöker under en lång tidsperiod och att vi har högre krav på oss när det gäller metoder. Det är nyfikenheten som fick henne att söka forskarutbildningen för tolv år sedan, och det är nyfikenheten som driver henne framåt varje dag.

– Man behöver inte vara något snille för att bli forskare. Däremot krävs ett genuint intresse och en vilja att jobba hårt. Det är lite av ett kall. Precis som andra forskare undervisar hon också.

– Forskningen har inget värde om den inte förmedlas till andra. Det är enormt stimulerande att undervisa och att diskutera med studenterna.