Gunilla Dahlberg har just blivit beviljad finansiering till forskningsprojektet "Det Magiska Språket – Små barns relationer till språket, läsandet och skrivandet". Hon har alltid varit övertygad om att vi kan lära mycket av små barns sätt att lära och utforska omvärlden.

– Små barn har många outnyttjade potentialer om vi bara utmanar dem. Men då krävs det att vi lyssnar. Vi är tyvärr dåliga lyssnare. Men om vi dokumenterar barns utforskande processer så kan vi bättre förstå och utmana de många olika sätt de använder för att lära och hur de tar steget in i språket, skrivande och läsande, berättar hon.

Dans och musik, rytm, matematik, bilder och språk
- alla dessa uttryckssätt används av barn. De är aktiva medskapare i språkets skapelseprocess. I det nya forskningsprojektet vill Gunilla följa barns teckenkulturer och undersöka deras olika sätt att lära. Omgivningen är extremt viktig. Med informationsteknologins intåg har det visuella språket fått större utrymme i små barns vardag.
– Redan vid fyra, fem års ålder ser vi att förskolebarn arbetar med digitalkameror och börjar dokumentera sina egna arbeten.

Även om Gunilla Dahlberg är professor sedan en längre tid, har hon alltid arbetat nära institutionens lärarutbildare och studenterna.
– Den senaste terminen har jag haft flera stora föreläsningar för studenterna inom lärarutbildningen. Att utveckla lärarutbildningen och dess kunskapsbas står i fokus för mig!

Råd till studenter: Om du vill göra skillnad – satsa på de små barnen. Här är potentialen som störst!