Pehr Granqvist forskar i psykologi
Pehr Granqvist forskar i psykologi

Själv brinner han verkligen för sitt forskningsområde och har varit intresserad av det så länge han kan minnas.
- När jag skulle börja plugga sökte jag Psykologprogrammet men kom inte in, så jag började läsa psykologi som fristående kurs istället, berättar Pehr. Det var lika bra för jag var egentligen inte intresserad av att bli psykolog; det var själva ämnet psykologi jag ville åt.

Nu undervisar Pehr i och är delkursansvarig för utvecklingspsykologi. Hans forskning handlar främst om olika företeelser som på ett eller annat sätt rör anknytningsteori – studier i hur barn knyter an till sina föräldrar/vårdare - och han föreläser även om anknytning på utbildningar vid Psykologiska institutionen.
- Att undervisa är väldigt kul och stimulerande, i synnerhet eftersom jag gör det på flera olika nivåer, säger Pehr. De som läser på grundnivå har nästan inga förkunskaper alls, men är nyfikna på psykologi och kan komma med nya tankar och idéer. På masternivå är studenterna mer kritiska, lär sig att tänka själva och att tänka bättre.

När han i mitten av 1990-talet började intressera sig för utvecklingspsykologi och anknytning var det nästan ingen utanför psykologikretsen som hört talas om det. De senaste tio åren däremot har anknytningsteori uppmärksammats mycket i media och många populärvetenskapliga böcker har skrivits i ämnet.
- Det har hänt att journalister spridit missuppfattningar av centrala begrepp och det har funnits ett behov av folkbildning, berättar Pehr. Nu finns det ett stort intresse för anknytning hos yrkesgrupper utanför psykologin som till exempel socialarbetare, barnsjuksköterskor, barnläkare och förskollärare.

Ett av hans forskningsprojekt handlar om anknytning hos barn till utvecklingsstörda mammor, ett annat om anknytning under tonår och vuxet liv, ett tredje om anknytning och religion.
I framtiden hoppas han kunna undersöka hur barns anknytning påverkas av två aktiva föräldrar, av skilsmässor och växelvis boende – en ganska ny företeelse som är unik för vår del av världen.