Bild på Lars Calmfors

Lars Calmfors ledde den utredning som 1996 rekommenderade att Sverige skulle avvakta med att införa euron.

2007-2011 var Lars Calmfors ordförande i Finanspolitiska rådet vars uppgift är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Han har även varit ledamot av priskommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

 

Att som forskare delta i samhällsdebatten är en bra väg att hitta relevanta frågor för den egna forskningen, har Lars Calmfors konstaterat i intervjuer. Dessutom tycker han är det roligt att vara med där det händer något. Och att bistå allmänheten med det som politikerna inte alltid väljer att lyfta.

 

– Politik ska baseras på både ideologi och kunskap. Men inom politiken är intresset ibland litet att försöka skilja dessa saker åt. Alltför ofta är man mest intresserad av kunskapen bara om man har något att vinna politiskt på den. Som forskare ska vi vara tydliga med vad som är vad och hjälpa allmänheten att förstå vad som är värderingar och vad som är kunskap. Det är också viktigt att vi för ut vad vi inte vet, eftersom det i samhällsdebatten ofta görs tvärsäkra påståenden som saknar grund.

 

Lars Calmfors forskning har haft betydelse för hur debatten sett ut kring till exempel inflation, sysselsättning, lönebildning, arbetstider, värdet av en självständig riksbank och globaliseringen.

 

IIES är en erkänd forskningsmiljö även internationellt. 2012 firade institutet 50-årsjubilieum med ett tre dagar långt symposie- och konferensprogram. Världskända nationalekonomer från både Stockholms universitet och resten av världen medverkade. Bland Lars Calmfors kolleger finns namn som Assar Lindbeck, Torsten Persson, Per Krusell och Harry Flam.

 

På frågan om vad som är bäst med Stockholms universitet svarar Lars Calmfors:

 

– Att det finns ett antal starka forskningsmiljöer i olika ämnen. Jag har först sent i karriären fått kontakt över ämnesgränserna – men då är det desto roligare!