– I min avhandling jämförde jag svensk och kanadensisk skola avseende hur man stödjer och bedömer elevers läsförståelse. Jag ser det som en viktig uppgift att ge blivande lärare de verktyg de behöver för att stötta alla elevers språkutveckling samt läs- och skrivförmåga. Givetvis ska det göras med hänsyn till elevers olika bakgrund och förutsättningar att lära. Om man leker med ordet undervisa kan man säga att det betyder att "visa vad som finns under" olika antaganden om hur vi bäst lär.

Lärares status behöver öka

– Jag är mycket stolt över att både vara lärarutbildare och bedriva forskning på just Stockholms universitet, som har en god forskarmiljö. Lärares status behöver öka avsevärt i samhället och det gör vi genom att under lärarutbildningen aktivt och medvetet arbeta med den utbildningsvetenskapliga kärnan kopplat till den verksamhetsförlagda utbildningen.

Lärarstudenter bör vara stolta över sitt val

– Det är ingen lätt utbildning som många kanske tror, utan den kräver heltidsstudier. Detta måste man vara beredd på när man söker lärarprogrammet. Goda nyheter är att utbildningen ger bred kompetens med väldigt goda framtidsutsikter. Det finns stor brist på lärare i nuläget och kommer att se ut så även framöver. Svensk skola behöver många skickliga och entusiastiska lärare, så alla studenter som går lärarprogrammet bör känna sig stolta över sitt val men också vet att de är mycket behövda.