En i det lag med internationella forskare som var med vid partikelfysiklaboratoriet Cern 2012 när den äntligen hittades var Sara Strandberg.

Helt omtumlande

– Det kändes helt omtumlande, berättar Sara. Den rådande teorin, den så kallade standardmodellen, visar sig fungera, men den väcker ändå nya frågor. Genom att analysera data från Cern kan vi nu undersöka hur standardmodellen kan modifieras ytterligare. Jag intresserar mig mest för supersymmetriska partiklar som bland annat skulle kunna förklara universums mörka materia. 

Saras forskning har uppmärksammats på flera sätt och hon är idag invald i Sveriges unga akademi, en fristående akademi och ett tvärvetenskapligt forum som driver frågor som är centrala för Sverige som kunskapsnation. Sara är också en Wallenberg Academy Fellow, vilket innebär att hon ingår i ett karriärprogram där landets mest lovande unga forskare får resurser för att långsiktigt utveckla sin verksamhet.

Vill fungera som förebild

– När jag började läsa fysik var det helt fantastiskt att så tidigt i utbildningen få delta i projekt tillsammans med etablerade forskare, som jag såg som stora förebilder, och på så sätt få känna mig som en del av forskarsamhället. På samma sätt vill jag som lärare också fungera som förebild, väcka lust för fysikens utmaningar och bidra till att fler ska få samma möjligheter som jag och ges förutsättningar att göra det mesta av dem.