Jag studerar biogeovetenskap vid Institutionen för naturgeografi.

 

FRÅGOR OCH SVAR:

 

SKILLNADEN MELLAN BIOGEOVETENSKAP OCH BIOLOGI

Fråga: Hej Liam. Vad är skillnaden mellan att läsa biogeovetenskap och biologi? /Lina

Svar: Hej Lina! Kul fråga, det är många som brukar undra om detta! Den stora skillnaden mellan att läsa biogeovetenskap och biologi är att i biogeovetenskap inriktar man sig på att förstå sambanden mellan djur, natur och miljö medan man i biologi istället fokuserar mer på hur djur och växter fungerar. I biogeovetenskap läser man förutom biologi också geovetenskap (läran om jorden) och i biologi läser man istället en del kemi.

En annan stor skillnad är att biogeovetenskapen lägger stort fokus på att vara ute i fält på exkursioner, medan biologin istället lägger mer fokus på att utföra tester och experiment i labb eller omkring universitet. Hoppas detta gav svar på din fråga! /Liam

__________________________________________________________________

TEKNISKA SYSTEM INOM BIOGEOVETENSKAP

Fråga: Hej Liam. Är utbildningen tekniskt avancerad? Finns det några speciella datorprogram eller system som man lär sig inom biogeo?

Svar: Hej John. Bra fråga! Utbildningen i stort är inte särskilt tekniskt avancerad, med ett par undantag. Mestadels kommer man att vara på exkursioner i fält eller på föreläsningar, och då är det ganska sällan som man behöver använda sig utav något avancerat datorprogram.

Det datorsystem som man kommer att använda sig mest utav är GIS (Geografiskt InformationsSystem), där man både kommer att hålla på med programmen ArcMap och ArcGIS. Dessa datorprogram är till för att titta på 3D-bilder av landskap men också på vanliga flygbilder och kartor. GIS kan vara tekniskt avancerat då det finns väldigt många funktioner att jobba med och oftast kommer man behöva jobba med flera olika lager av kartor samtidigt. Dock förväntas man inte kunna något om GIS sen tidigare och det kommer finnas mycket tid och resurser under utbildningen för att lära sig det här programmet. GIS-kunskaper är också väldigt eftertraktat på många arbeten idag, framförallt om man håller på med samhällsplanering eller miljöplanering av något slag!

Det andra mer avancerade datorprogrammet som man kommer få använda sig av är RStudio. Det programmet är till för att göra analyser och kan vara rätt svårt att förstå sig på i början. Precis som i GIS förväntar man sig dock inte kunna något om RStudio innan, men man får inte lika mycket tid på sig att lära sig det här programmet som man får med GIS, och därför tyckte jag att RStudio var något svårare att förstå sig på när man väl började hålla på med det helt själv. 

Hoppas det här svarade på dina frågor. Har du någon mer fråga så är det bara att höra av dig! /Liam

__________________________________________________________________