Jag studerar finska vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska.