Jag studerar masterprogrammet i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen.

 

FRÅGOR OCH SVAR:

 

 

KUNSKAPER I ENGELSKA

Fråga: Hej Hulda. Jag är 37 år och vill börja studera på Stockholms universitet. Jag sökte till Kandidatprogram i företagsekonomi. Jag är behörig men vet inte än om jag blir antagen. Jag har inga erfarenheter inom området och har aldrig jobbat med det.

Min fråga är, kan jag klara av utbildningen om jag inte är bra på engelska, eller måste jag ha goda kunskaper i det engelska språket? Med vänlig hälsning, Linda.

Svar: Hej Linda! Generellt sett behöver man inte jobberfarenhet för att komma in på ett kandidatprogram, utan urvalet baseras på gymnasiebetyg och/eller resultat från högskoleprovet. Jag kan inte riktigt svara på frågan om engelska då jag inte har studerat just det programmet själv, men jag kan hänvisa till programmets studievägledare: studievagledare@sbs.su.se Det verkar som att vissa kurser är på svenska och vissa kurser på engelska, sen kan jag tänka mig att en del kurslitteratur kan vara på engelska som den är i nationalekonomin. På företagsekonomiska institutionens hemsida står det att Engelska B/6 krävs för den särskilda behörigheten och mitt tips är att du hör av dig till studievägledarna och kollar upp det. Lycka till!

Vänliga hälsningar, Hulda Hardardottir.

__________________________________________________________________

MATEMATIK INOM PROGRAMMET

Fråga: Hej Hulda, hjälper det att man har studerat Algebra och Analys I på universitetsnivå för att komma in på masterprogrammet? /Fatima

Svar: Hej Fatima! All utbildning är självklart meriterande på något sätt och denna kurs är först och främst förberedande för dig för utbildningen. Masterprogrammet innefattar ganska mycket matematik och därför är första obligatoriska kursen i programmet en matematikkurs. Mer information om kursen hittar du här: www.ne.su.se/english/education/2.3645/master-s-programme-in-economics/course-information-master-autumn-term/mm1005-mathematics-for-economic-and-statistical-analysis
Denna kurs tror jag du skulle vara väl förberedd för ifall du har läst Algebra och Analys I. 

Vänliga hälsningar, Hulda Hardardottir.

__________________________________________________________________

HUR SVÅRT ÄR DET ATT KOMMA IN PÅ MASTERPROGRAMMET?

Fråga: Hej Hulda! Hur svårt är det att komma in på masterprogrammet i nationalekonomi på SU? Vad ne.su.se säger krävs det att man minst har 30 hp med betyget B. Finns det någon möjlighet att komma in ifall man inte skulle uppnå det kravet? /Jaqueline

Svar: Hej Jaqueline! Det är tyvärr ganska svårt att komma in på masterprogrammet i nationalekonomi vid SU. Först och främst på grund av att efterfrågan är så otroligt hög. Om jag minns rätt så ansökte 500-600 studenter i år och endast ca 50 fick en plats. Så det beror på hur bra betyg de övriga sökande har. Det finns absolut en chans, men mitt tips är dock att försöka få så höga betyg som möjligt.

Jag kollade upp behörighetskravet på masterprogrammets hemsida, och så här står det:

"Särskild behörighet: Kandidatexamen omfattande 60 högskolepoäng i nationalekonomi varav 30 hp på lägst förkunskapsnivå B. Engelska B/Engelska 6."

Förkunskapsnivå B betyder i detta sammanhang att man måste ha studerat 30 hp i nationalekonomi på fortsättningskursnivå, det vill säga högre nivå än en grundkurs. Det har alltså inget att göra med betyget. Hör av dig om du har någon till fråga!
Vänliga hälsningar, Hulda Hardardottir.

__________________________________________________________________

UTBYTESSTUDIER I JAPAN

Fråga: Hej Hulda! Hur var det att plugga i Japan? Vad läste du där? Vad är den största skillnaden jämfört med att studera i Sverige? Mvh Eric.

Svar: Hej Eric! Det var verkligen intressant att plugga i Japan, absolut ett av de bästa besluten jag tog under min studietid. Jag åkte dit på utbyte under min 4:e termin genom centrala avtal vid Stockholms Universitet, mer information om utbytesstudier hittar du här: www.su.se/utbildning/studera-utomlands/hur-söker-jag/

Jag studerade ett program som heter JTW, eller "Japan in Todays World", vilket var ett utbytesprogram på engelska vid Kyushu University. Jag läste kurser som exempelvis japansk ekonomi, japansk historia och japansk sociologi, men jag pluggade även en grundkurs i japanska. Den största skillnaden mellan att studera i Japan jämfört med i Sverige är först och främst kulturen och språket. De flesta kurserna är på japanska och i Fukuoka där jag pluggade pratade väldigt begränsad andel av befolkningen engelska. Detta tyckte jag dock gjorde upplevelsen ännu mer intressant och rolig! Hoppas detta svarade dina frågor. Vänliga hälsningar, Hulda Hardardottir.

__________________________________________________________________