Egentligen

Karin studerar grundlärarprogrammet vid Stockholms universitet
Emil pluggar historia vid Stockholms universitet
Lora studerar ämneslärarprogrammet vid Stockholms universitet
Fråga oss - hur är det att plugga på Stockholms universitet

 

 

 

Alexander studerar musikvetenskap vid Stockholms universitet
Avin studerar juridik vid Stockholms universitet
Jonas studerar socialantropologi vid Stockholms universitet
Matilda läser översättningsvetenskap vid Stockholms universitet
Johannes läser finska vid Stockholms universitet
Mari studerar kemi vid Stockholms universitet
Klicka på tidigare studenters videoklipp för att se fler videoklipp
Hulda studerar nationalekonomi vid Stockholms universitet
Liam pluggar biogeovetenskap vid Stockholms universitet
Beatrice studerar meteorologi vid Stockholms universitet