Korta vägen 1 startade för första gången i april 2010 och pågick till oktober samma år. Det är i dagsläget fyra personer som arbetar med Korta vägen vid Stockholms universitet: Hanna Hill Brunius som är projektledare, Marianne Nilsson som letar praktikplatser till kursdeltagarna samt coacherna/lärarna Karin Persson och Lotta McLaughlin som under praktikperioden har kontakt med deltagaren och praktikplatsgivaren.

Nyligen kom resultatet av en uppföljning av projektet

– Det gav ett positivt resultat, där majoriteten av deltagarna erbjöds praktik och där många hade ett jobb tre månader senare, berättar Hanna.

Programmet pågår i 20 veckor med möjlighet till sex veckors förlängning uppdelat i två faser:
Fas 1 utgörs av en introspektiv analys, där deltagarna berättar sin arbetslivserfarenhet och innehållet i deras studier, eftersom utbildningar och titlar kan variera mellan olika länder. De gör en omvärldsanalys för att se vilka företag som kan vara av intresse, får hjälp med att lägga upp en profil på LinkedIn, utformning av ansökan och CV samt intervjuträning. Vidare får deltagarna undervisning i svenskt högskolesystem, samhällskunskap, kulturhistoria och fackföreningarnas roll i Sverige.
De får även möjlighet att lyssna på inbjudna föreläsare som lyckats med sina karriärer, berättar Hanna.

I fas 2 försöker vi att antingen hitta en lämplig praktikplats som matchar personens bakgrund och kompetens, eller fylla det gap som finns mellan deras nuvarande situation och anställningsbarhet. Det kan till exempel vara en kurs i något som svenska arbetsgivare förväntar sig att man ska kunna, men som inte är kutym att kunna i det land där de tidigare varit verksamma.

Även om alla deltagare som gått utbildningen inte fått jobb så har de fått bättre verktyg och kunskap för att söka arbete. Utbildningen har fått deltagarna att fundera över vad de vill och kan, samt en bättre uppfattning om hur man förväntas presentera sig för svenska arbetsgivare.

Resultatet av undersökningen visar att merparten av deltagarna är mycket nöjda med utbildningen då de uppnått bättre kunskaper i det svenska språket, ökat självförtroende, trygghet, motivation och skulle rekommenderar gärna utbildningen till andra.

Andra fördelar med Korta vägen var möjligheten att få komma in i ett socialt sammanhang, få bättre verktyg i hur man söker jobb på den svenska arbetsmarknaden, att få kompletterande utbildning och tillfälle att få praktisera på en svensk arbetsplats.

Korta vägen 2 och 3 har precis avslutats och snart kommer även resultatet för dem. Korta vägen 4 som nyligen startat tar emot dubbelt så många deltagare än tidigare, cirka 40 personer, där de första just har påbörjat sin praktik.

Läs mer om Korta vägen