Stockholms universitets studentkår (SUS)

SUS består av ca 17 000 medlemmar per termin, och därtill ideellt engagerade studenter och anställda som tillsammans arbetar för att förbättra din utbildning och din vardag som student. SUS är din trygghet och representerar dig där beslut fattas av universitetet centralt och organiserar studentinflytandet på institutions- fakultetsnivå. Ett starkt studentinflytande är viktigt för att ständigt utveckla kvaliteten på alla utbildningar vid universitetet.

SUS arbetar dessutom för att skapa gemenskap på universitetet och för ett rikare studentliv i form av studenttidningen Gaudeamus och genom ett stort antal kårföreningar som är sammanslutningar av studenter kring olika intresseområden t.ex. musik, teater, ledarskap, politik eller film.

Som medlem får du ett studentkort, Campuskortet, som ger dig en mängd förmåner och olika rabatter på allt från kurslitteratur och kaffe till kollektivtrafik och träning.

Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm - (SSAS)

SSAS är en studentkår för dem som studerar vid Institutionen för socialt arbete.

Studentkåren DISK

DISK är studentkåren vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

Fakultetsföreningar

En fakultetsförening är en studentförening med en särskild fakultets- eller ämnesanknytning. Vid Stockholms universitet finns fyra fakultetsföreningar som motsvarar de fyra fakulteterna samt Föreningen ekonomerna som har fakultetsföreningsstatus men tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten:
Juridiska föreningen
Humanistiska föreningen
Naturvetenskapliga föreningen
Samhällsvetenskapliga föreningen
Föreningen ekonomerna
Fakultetsföreningarna arrangerar bland annat studentpubar på campus.