Printomat är ett s.k. ”follow me-print”-system . Det innebär att du skriver ut till en utskriftskö och kan sedan hämta ditt dokument när du vill på vilken kompatibel skrivare (Printomat) som helst i nätverket genom att du loggar in på maskinen med ditt universitetskort. Du kan även kopiera i färg eller svartvitt på samma maskin. Även skanning finns på samma maskin, du skannar in en fil och den skickas till dig med e-post. Mer information finns vid skrivarna/kopiatorerna.

Så här skriver du ut på  utskrifts- och kopieringstjänsten Printomat
Så här kopierar du på  utskrifts- och kopieringstjänsten Printomat

 

Du köper utskrifter och kopior på webben. Betalning sker med Visa eller Mastercard.

Köp utskrifter och kopior

 

En förteckning över publika Printomatskrivare

 

 1. Datorsal A5 (Södra huset, hus A, plan 5)
 2. Datorsal Lantis (Restaurang Lantis på bottenplanet till vänster)
 3. Universitetsbiblioteket (Södra huset, vid D-huset)
 4. Geobiblioteket (Geohuset, Svante Arrhenius väg 12)
 5. Medieverkstan (Arrheniuslaboratorierna, i F-huset, plan 5, rum F505)
 6. Psykologiska institutionen, Hus 8 i Frescati Hage
 7. Biblioteket för socialt arbete vid Sveaplan samt i datorsalen Sveaplan
 8. Ljusgården i Kräftriket (Företagsekonomiska institutionen)
 9. Matematiska institutionen, Hus 5 i Kräftriket
 10. Journalisthögskolan; Karlavägen 104 datasal Plan 4
 11. Studenthuset Universitetsvägen 2 (fr om HT 2013)
 12. Institutionen för Pedagogik och didaktik; Frescativägen 54, plan 4
 13. Institutionen för Arkeologi och Antikens kultur; Wallenberglab, Lilla Frescativägen 7, Datalabbet rum 337
 14. Institutionen för data- och systemvetenskap, Nodhuset, Borgarfjordsgatan 12 i Kista
 15. Språkstudion, Institutionen för Språkdidaktik, Södra huset hus E plan 2