Onsdag-torsdag den 28-29 juni sker planerat underhåll på Mondo. Under tiden för underhållet kommer det inte vara möjligt att logga in i Mondo, vilket innebär att det kan vara bra för såväl lärare, administratörer som studenter, att redan nu planera så att man inte är beroende av åtkomst till Mondo under denna tid.