Namnet bör vara kort, lätt att uttala på svenska, gärna även på engelska, och får gärna vara kopplat till lärande, samarbete, pedagogik eller universitet.

Förutom äran kan du vinna biobiljetter.

Beslut om namn fattas av projektets styrgrupp efter samråd med referensgruppen.

Skicka ditt namnförslag till nylarplattform@su.se senast den 15 oktober. Vinnaren tillkännages här på webben.

 

 

* projektet har just gått i införandefasen. Införandet av den nya lärplattformen som ska ersätta Mondo kommer att ske gradvis under flera år.