Beskrivning Statistik
Leverantör SAS
Version

SAS Educational Analytics Suite

Windows OS X Linux
9.4 -

9.4

SAS Enterprise Miner Desktop for Windows Workstations

Windows OS X Linux
9.4 -

-

JMP Statistical Discovery

Windows OS X Linux
13.1 13.1

-

 

Instruktion och distribution

Detta program kan du ladda ner själv. För en beskrivning av hur du laddar ned en installationsfil och installerar programmet, se instruktion.

Instruktionen innehåller dessutom information om hur du förnyar licens och avinstallerar.
Licensens giltighetstid juni-maj
Förnya licens Ladda ner aktuell licensfil (se instruktion ovan)
Frågor Kontakta Helpdesk