Tillsammans med Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO) har Finansförbundet en jämställdhets- och mångfaldskommitté som arbetar med att följa och främja jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom branschen samt sprida kunskap om jämställdhet och mångfald. Kommittén belönar en uppsats per år med stipendium om 10 000 kr.

Uppsatsen kan vara skriven inom ramen för t ex företagsekonomi, genus, ledarskap, humaniora, samhällsvetenskap eller liknande. En förutsättning för att få stipendiet är dock att uppsatsen handlar om jämställdhet och/eller mångfald och har blivit godkänd efter den 19 augusti 2016.

Sista ansökningsdag för 2017 års stipendium är den 15 augusti 2017.

Läs mer om stipendiet på Finansförbundets web.