Som student kan du vända dig till kontaktperson för likabehandlingsfrågor eller, om det inte har utsetts någon sådan, prefekten vid din institution. Du kan också vända dig till jämlikhetssamordnaren, e-post: jamlikhet@su.se.

För att få stöd kan du vända dig till Stockholms universitets studentkår. Mer information hittar du via www.sus.su.se

Via Studenthälsan i Stockholm kan du få samtalsstöd och rådgivning. Studenthälsan har mottagning vissa dagar i Södra huset samt i Studentpalatset vid Odenplan. För mottagnings- och telefontider se www.studenthalsanistockholm.se

Som anställd kan du vända dig till prefekten vid din institution eller till Anna Jutterdal vid Personalavdelningen, e-post: anna.jutterdal@su.se

Är du prefekt och vill ha råd om hur man hanterar fall av diskriminering eller trakasserier är du också välkommen att kontakta jämlikhetssamordnaren, e-post: jamlikhet@su.se och Anna Jutterdal vid Personalavdelningen, e-post: anna.jutterdal@su.se

Vill du läsa mer om vad trakasserier är och hur det skall hanteras? Se Om du blir kontaktad angående trakasserier.