Här kan du hitta information om vilka du kan kontakta, vad som är viktigt att tänka på när du upplever dig utsatt för trakasserier och vad som händer i en utredning. Du kan även anmäla kränkande kurslitteratur här. Det finns också råd till dig som är anställd när du får frågor eller hör talas om trakasserier.

Det är aldrig okej att du som student utsätts för kränkande behandlig så som trakasserier eller annan form av diskriminering. Universitetet ska göra en utredning om du som student berättar om trakasserier eller diskriminering som skett i samband med dina studier, enligt diskrimineringslagen. Om trakasserier har förekommit ska universitetet vidta åtgärder för att förhindra att trakasserierna fortsätter.

I artiklarna under denna avdelning kan du läsa vidare.