Om du upplever att du utsätts för kränkande behandling på grund av något av följande och att det sker i samband med dina studier gäller diskrimineringslagen:
• På grund av att du tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung (etnisk tillhörighet)
• På grund av att du har varaktiga fysiska eller psykiska begränsningar av funktionsförmågan som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå (funktionsnedsättning)
• På grund av att du är kvinna eller man, även transexuella omfattas här.(könstillhörighet)
• På grund av att du inte identifierar dig som kvinna eller man, genom klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön än ditt biologiska.(könsöverskridande identitet eller uttryck)
• På grund av att du har en viss religion eller trosuppfattning (religion eller annan trosuppfattning)
• På grund av att du är homo-, bi- eller heterosexuell (sexuell läggning)
• På grund av din uppnådda livslängd (ålder)
• Eller trakasserier av sexuell natur sexuella trakasserier, till exempel ovälkomna inviter av sexuell natur, ovälkommen beröring, ovälkomna kommentarer om din kropp eller ditt utseende.

Om du upplever att du utsatts för trakasserier är det viktigt att du berättar om trakasserierna så att trakasserierna kan stoppas. Lämpliga kontaktpersoner vid trakasserier och diskriminering är prefekten, studierektorn vid din institution eller universitetets jämlikhetssamordnare. Läs mer under rubriken Kontakt vid trakasserier och diskriminering

Läs mer om vad som händer efter en anmälan under rubriken Utredning enligt diskrimineringslagen.