Ett stipendium på 8 000 kr per år under tre kalenderår. Stipendiet är i första hand avsett för forskarstuderande och disputerade forskare inom filosofi och sociologi vid Stockholms universitet.

Ansökningsblankett läggs ut här i samband med utlysning.