Ansökan

Ansökningstiden gick ut den 15 april. Nästa utlysning sker i mitten av mars 2018.
 

Stipendieperiod

1 januari 2018  -  31 december 2019.

Stipendiebelopp

Stipendiebeloppen är 240 000 kr per år för doktorander och 270 000 kr per år för filosofie doktorer. Anställning parallellt med stipendiet får uppgå till motsvarande högst 20 % av heltid.

Regler för utdelning av stipendier

Företräde till stipendium ges till doktorander som inte varit antagna till forskarutbildning längre än fyra år respektive till personer som avlagt doktorsexamen mindre än fyra år före ansökningstillfället. Vid utdelning av stipendium tas särskild hänsyn till planer för forskning och till yttrande av handledare/tidigare handledare och prefekt.

Ansökningar om stipendium behandlas i samma ordning som gäller för Stockholms universitets donationsstipendier.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av stiftelsen i slutet av juni och meddelas samtliga sökande per e-post.

Stiftelsens hemsida   www.ahlstromska.se

Bifogade filer innehåller information om riktlinjer för stipendier till kvinnliga doktorander och forskare, blankett för utbetalning samt instruktioner för halvårsrapportering.