Ansökan

Ansökningstiden för läsåret 2017/2018 har gått ut.

Nästa utlysning sker i mitten av mars 2018.

Stipendieperiod

1 september 2017 – 31 augusti 2018

Stipendiefonder

Behandling av stipendieansökningarna

Behandlingen av ansökningarna inleds med remiss till berörd institution (inom juridiska fakulteten behandlas ansökningarna direkt på fakultetsnivå). Respektive fakultets beredningsorgan upprättar därefter ett förslag som underställs fakultetsnämnd och rektor för beslut.

Beslut om stipendium

Besked om beslut skickas via e-post till samtliga sökande senast i slutet av juni.

Allmänna regler för innehav av stipendium

Donationsstipendierna delas i reglerna upp i två kategorier: stipendium för försörjning och stipendier för särskilt ändamål, t ex resestipendier.

 Regler för innehav av donationsstipendier, rektorsbeslut 16-11-10 (142 Kb)

Utbetalning av stipendium

Här finns blanketter för utbetalning av stipendium