Ett särskilt anslag på 100.000 kronor tilldelas en forskare som disputerat 2016/17.

Ansökan om anslag ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 15 december 2017.
Ansökan lämnas elektroniskt via vår hemsida www.konsulbergh.se. Vi använder oss av databehandlingssystemet FundPro. Mer information om FundPro och villkor för ansökan finner du på vår hemsida.


Ansökan ska ange:
Projekttitel, grunduppgifter som namn och svarsadress, projektsammanfattning, projektbeskrivning, budget med en specifikation över kostnader och CV med publikationslista.
Du ska också ange om du samtidigt söker medel från annat håll. Tidigare mottagare av anslag från Stiftelsen ska ha inlämnat rapport över hur dessa anslag har använts för att kunna få förnyade anslag.


Besked om anslag lämnas i mars 2018, varefter beviljade medel utbetalas.
Ytterligare information lämnas av Marthe Niemi, tel. 08-701 08 16, e-post marthe.niemi@konsulbergh.se. Se även www.konsulbergh.se.