Ansökan

Ansökningstiden för läsåret 2017/2018 har gått ut.

Nästa utlysning blir i mitten av mars 2018.

Stipendieperiod

1 september 2017 - 31 augusti 2018

Andamålet för ansökan ska ligga inom stipendieperioden. Tilldelat stipendium kan betalas ut tidigast i september.

Ändamålet med stipendiet är:

”Belöning eller uppmuntran åt lärarkandidat som visat god kamratanda eller
berömvärt flit
Belöning till lärarkandidat som ägnat arbete åt teater, musik eller annan
kulturell verksamhet vid lärarhögskolan eller åt gymnastik eller idrott
Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat
för lärarkandidaterna gemensamt ändamål
Förvärv av material eller andra saker”


Stipendiet delas ut på två sätt:

  • Hälften av det disponibla beloppet går till stipendier till enskilda studenter inom lärarutbildningen, utifrån stiftelsens ändamål, som avser att fortsätta sina studier under kommande läsår.
  • Hälften av det disponibla beloppet går till stipendier till för lärarstudenter
    gemensamma ändamål – kan sökas av studentkår eller studentförening vid
    Stockholms universitet.

Disponibellt belopp för 2017/2018 är 230 000 kr.

Beslut

Beslut skickas ut via e-post senast 30 juni till samtliga sökande.

Utbetalning av stipendium

Här finns blanketter för utbetalning av stipendium