Väntrummet, öppen mottagning i Studenthuset
Väntrummet, öppen mottagning i Studenthuset

När man inte mår bra under studietiden är det vanligt att man upplever att besvären åtminstone delvis beror på studiesituationen. Man besväras kanske av de höga kraven eller känner oro för att inte klara av sina studier. Ibland är det helt andra livsområden som är problematiska och som sekundärt påverkar studieförmågan.

Öppen mottagning i Studenthuset

Till den öppna mottagningen kan du vända dig om du har frågor av typen vad / hur ska jag göra?vart vänder jag mig? eller om du vill ha tillfälligt råd och stöd.

Vid den öppna mottagningen i Studenthuset är du välkommen på drop-in utan att boka tid i förväg. Om du hellre vill ha en bokad tid, är det enkelt att använda webtidboken.

Besöken vid öppen mottagning är korta (ca 15 min). Du kan besöka sjuksköterska eller psykolog.

Vid skada eller sjukdomstillstånd som kräver behandling hänvisas i första hand till vårdcentralen.

Psykologmottagning i Studentpalatset

Ibland kan man vara mer klar över att det är en samtalskontakt man behöver. Vid psykologmottagningen i Studentpalatet finns möjlighet till en kortare samtalskontakt (vanligen upp till fyra gånger) kring olika teman. För att boka ett första besök, ring på telefontid.

Hälsosamtal om livsstilsfrågor

Ett hälsosamtal om livsstilsfrågor med sjuksköterska kan vara till hjälp att hitta en balans som motverkar t ex stress- eller sömnproblem. Ring på telefontid eller boka i webtidboken.

 

Är du doktorand ska du vända dig till Feelgood, universitetets företagshälsovård för anställda.