Vid Studenthälsans reception
Vid Studenthälsans reception
 

När man inte mår bra under studietiden är det vanligt att man upplever att besvären åtminstone delvis beror på studiesituationen. Man besväras kanske av de höga kraven eller känner oro för att inte klara av sina studier. Ibland är det helt andra livsområden som är problematiska och som sekundärt påverkar studieförmågan.

Till Studenthälsan kan du alltid vända dig för att rådgöra i frågor som rör den egna hälsan eller livssituationen. Rådgivning ges vid den öppna mottagningen. I mitten av oktober lanseras en webtidbok, där du själv enkelt kan boka en tid för rådgivning.

Förutom rådgivning i medicinska och psykologiska frågor ebjuds också avgränsade kontakter. Vid psykologmottagningen i Studentpalatet finns möjlighet till en kortare samtalskontakt (vanligen upp till fyra gånger) kring olika teman. För att boka ett första besök, ring på telefontid.

Ett hälsosamtal om livsstilsfrågor med sjuksköterska kan vara till hjälp att hitta en balans som motverkar t ex stress- eller sömnproblem. Ring på telefontid eller boka i webtidboken (från slutet av september)

Är du doktorand, kan du vända dig till Feelgood, universitetets företagshälsovård för personal

Läs mer om mottagningsverksamheten i Studentpalatset.