Vid Studenthälsans reception
Vid Studenthälsans reception
 

När man inte mår bra under studietiden är det vanligt att man upplever att besvären åtminstone delvis beror på studiesituationen. Man besväras kanske av de höga kraven eller känner oro för att inte klara av sina studier. Ibland är det helt andra livsområden som är problematiska och som sekundärt påverkar studieförmågan.

Till Studenthälsan kan du alltid vända dig för att rådgöra i frågor som rör den egna hälsan eller livssituationen. Du tar kontakt antingen genom att ringa på telefontid eller besöka öppen mottagning.

Doktorander ska vända sig till Avonova, universitetets företagshälsovård för personal

Läs mer om mottagningsverksamheten i Studentpalatset.