Väntrummet, öppen mottagning i Studenthuset
Väntrummet, öppen mottagning i Studenthuset

När man inte mår bra under studietiden är det vanligt att man upplever att besvären åtminstone delvis beror på studiesituationen. Man besväras kanske av de höga kraven eller känner oro för att inte klara av sina studier. Ibland är det helt andra livsområden som är problematiska och som sekundärt påverkar studieförmågan.

Öppen mottagning hos sjuksköterska i Studenthuset

Sjuksköterska ger medicinsk rådgivning vid den öppna mottagningen (drop-in) i Studenthuset, Stockholms universitetet.

Vid skada eller sjukdomstillstånd som kräver behandling hänvisas i första hand till vårdcentralen.

Boka tid hos psykolog/psykoterapeut

Vid psykologmottagningen i Studentpalatset finns möjlighet till samtalskontakt. För att boka ett första besök, ring psykologmottagningen under telefontid.

Du kan också boka tid för ett enstaka besök (ca 15-30 minuter långt) för rådgivning hos psykolog/psykoterapeut i Studenthuset, Stockholms universitet eller i Studentpalatset, Odenplan. För att boka tid för psykologisk rådgivning, använd webtidboken.

Hälsosamtal om livsstilsfrågor

Ett hälsosamtal om livsstilsfrågor med sjuksköterska kan vara till hjälp att hitta en balans som motverkar t ex stress- eller sömnproblem. Ring sjuksköterska under telefontid eller boka i webtidboken.

 

Är du doktorand ska du vända dig till Feelgood, universitetets företagshälsovård för anställda.