Hos Studie- och språkverkstaden och Academic Writing Service kan du få handledning om studiestrategier och skrivande. Vi ger texthandledning på svenska och engelska gällande alla typer av akademiska texter som exempelvis rapporter, uppsatser, PM och hemtentor, oavsett vad du studerar. Vi ger handledning i:

  • studiestrategier
  • att läsa akademiska texter
  • att komma igång med skrivande
  • skrivprocessen
  • struktur och disposition
  • språk och stil
  • referatteknik.

Vid texthandledning läser vi delar av din text, omkring två sidor. Vi rättar inte texten åt dig, utan ger dig istället verktygen för att du på egen hand ska kunna vidareutveckla texten.
 

Boka handledning på svenska

För att boka handledning på svenska: fyll i vårt bokningsformulär. Var gärna ute i god tid, det är ofta omkring en veckas kö till vår handledning. Mejla sedan din text senast dagen före bokad handledning till sprakverkstaden@su.se.
 

Boka handledning på engelska

För dig som skriver texter på engelska finns Academic Writing Service. Boka handledning genom att mejla till writingservice@su.se. I mejlet anger du namn, kurs eller program samt vad du vill ha hjälp med. Skriv också ditt mobilnummer så att vi kan nå dig om det blir ändringar med kort varsel. Mejla sedan din text senast dagen före bokad handledning.