Syftet med föreläsningen är att du ska utveckla kunskaper om hur du kan skapa kontroll i din studiesituation och hitta motivationen igen. Efter föreläsningen kommer du att:

  • känna till strategier för att öka motivationen,
  • ha kunskap om hur du gör en realistisk och fungerande veckoplanering,
  • veta hur du kan minska stress,
  • känna till hur du kan göra för att inte skjuta upp (prokrastinera) det du borde göra.

Anmälan: Ingen föranmälan krävs. OBS! Föreläsningen är endast tillgänglig för dig som studerar vid Stockholms universitet.