Kvällen erbjuder en rad spännande miniföreläsningar på olika teman. Vi har också drop in-handledning (10-15 minuter) där du kan ställa frågor om din text och dina studiestrategier till skrivhandledare eller bibliotekarie. För dig som skriver på engelska kommer Academic Writing Service att finnas på plats.

Vi öppnar klockan 16. Vår dropin-handledning pågår under hela kvällen i Galleriet - intill Infocenter i Studenthuset. Miniföreläsningarna hålls i Ekosalen, innanför den tysta läsesalen i Studenthuset, hus Beta. Där kan du bland annat lära dig mer om skrivstrategier som leder arbetet framåt, digitala verktyg, referenshantering, hjälpmedel för dig som skriver på engelska, språkriktighet och hur du håller motivationen uppe.

Anmälan: Du behöver inte anmäla dig! Kvällen är öppen för alla som är registrerade studenter på Stockholms universitet.