Seminariet vänder sig i första hand till dig som har svenska som andraspråk.

Anmälan: Begränsat antal platser. Anmäl dig via mejl till sprakverkstaden@su.se. Obs! Endast tillgängligt för dig som är inskriven på Stockholms universitet.