Syftet med föreläsningen är att du ska utveckla kunskaper om vilka ord som är vanliga i akademisk text och hur du kan lära dig dem på ett effektivt sätt. Efter dagens föreläsning kommer du att:

  • känna till vilka slags ord som är vanliga i akademisk text,

  • veta vad det innebär att kunna ett ord aktiv och passivt,

  • ha kännedom om strategier för att bygga ut ditt ordförråd.

Anmälan: Begränsat antal platser. Anmäl dig via mejl till sprakverkstaden@su.se. Obs! Endast tillgängligt för dig som är inskriven på Stockholms universitet.