Syftet med föreläsningen är att du ska utveckla kunskaper om hur du hur du förbereder dig inför en salstenta och tar dig an skrivuppgiften på tentatillfället. Efter seminariet kommer du att:

  • veta hur du läser för att förstå det du läst,

  • veta hur du läser för att minnas det du läst,

  • veta hur du kan förhöra dig själv,

  • ha kännedom om hur du kan förstå instruktionerna på skrivtillfället,

  • veta hur du kan strukturera ditt svar på skrivtillfället.

Anmälan: Begränsat antal platser. Anmäl dig via mejl till sprakverkstaden@su.se. OBS! Seminariet är endast tillgänglig för dig som studerar vid Stockholms universitet.