Arvode från och med 1 januari 2014:

 • Synstödjare120 kr/timme exklusive semesterersättning.
 • Mentor: 125 kr/timme exklusive semesterersättning.
 • Anteckningshjälp: 83 kr/timme exklusive semesterersättning. Det är tiden för föreläsningen, seminariet, lektionen eller liknande som ersätts.
 • Tentamensvakt: 102 kr/timme exklusive semesterersättning, vardagar. 135 kr/timme exklusive semesterersättning, vardagar efter kl. 18:00 och helger.

Stockholms universitet byter bank

Den 1 april 2017 byter Stockholms universitet bank från Nordea till Danske Bank.
För att du som arbetar som tentavakt, antecknare, mentor och synstödjare ska få din lön till rätt konto krävs att du själv gör en kontoanmälan till Danske Bank på följande länk: Kontoanmälan till Danskebank

Till detta krävs BankID. En kontoanmälan innebär inte att du blir kund hos Danske Bank. 
Även du som är kund hos Danske Bank måste göra en kontoanmälan. Om du inte gör en Kontoanmälan kommer du att få dina pengar på ett utbetalningskort.

Utbetalning av lönen

Blanketterna ska lämnas in före den 5:e för att arvodet med säkerhet ska kunna betalas ut runt den 25:e samma månad. Exempelvis: för en tidrapport som lämnas in den 5 januari betalas arvodet ut runt den 25 januari. Om blanketterna inte är komplett ifyllda finns det risk för försening av utbetalning av arvodet.

Lämna in blanketterna

Blanketterna ska till Studentstöd. Det finns två sätt att lämna in blanketterna:

 • Lämna blanketterna i Infocenter som ligger i entréplan i Studenthuset, Universitetsvägen 2B.

eller

 • Posta blanketterna till: 
  Stockholms universitet
  Studentavdelningen
  Särskilt pedagogiskt stöd
  106 91 Stockholm

Tidrapports- och arvodesblanketter

Första gången du ska få lön utbetald av Stockholms universitet ska du fylla i blanketten "Anmälan/ändring av löntagaruppgifter" och skicka den till Nordea. Lönen betalas ut till ditt konto hos Nordea, men har du inget konto hos Nordea får du i stället en utbetalningsavi. Det går också bra att anmäla ett konto i någon annan bank som du vill att lönen ska sättas in på. Detta gör du bara en gång.

För att arvodet sedan ska betalas ut måste blanketten ”Arvodesblankett för anteckningshjälp, tentamensvakt, mentor m.fl.” fyllas i och skrivas under.
Om du arbetat som antecknare ska ansvarig person på institutionen, t.ex. studievägledaren, skriva under och på så sätt bekräfta att uppgifterna stämmer.
Om du arbetat som tentamensvakt ska ansvarig person på institutionen, t.ex. studievägledaren, skriva under och på så sätt bekräfta att uppgifterna stämmer.
Om du arbetat som mentor är det studenten som skriver under.

Dessutom ska blanketten "Löne-och tidrapport, TA-personal, tillfälligt anställd" fyllas i. Här ska uppgifter om dagar och tider då arbetet utförts fyllas i och summeras så exakt som möjligt. Det är även viktigt att namnet på studenten som fått hjälp med anteckningar antecknas på blanketten.

Frågor

Har du frågor om lön kontakta Anne Jansson på e-post anne.jansson@su.se.