Digitala studieverktyg

Digitala hjälpmedel och studieverktyg

Läs om några digitala hjälpmedel och studieverktyg som kan ge dig stöd under dina studier vid Stockholms universitet. En del av verktygen finns tillgängliga i våra datorsalar och/eller resursrum, men även för kostnadsfri nedladdning på din privata dator, via universitetet. Vi ger även exempel på några verktyg för inspiration, som universitetet inte tillhandahåller. 

Infocenter i Studenthuset Foto: Niklas Björling

Rättstavningsprogram - Extra hjälp med stavning

Stava Rex och SpellRight är rättstavningsprogram utvecklade särskilt för personer med läs- och skrivsvårigheter, men de är också bra för alla som behöver stöd för sin stavning. Programmen finns tillgängliga för privat nedladdning via universitetet.

Studenter framför dator i biblioteket Foto: Niklas Björling

Talsyntes - Lyssna på digital text

En talsyntes läser upp digital text, såsom hemsidor, artiklar och egen skriven text. ClaroRead Plus finns tillgängligt att använda i datorsalar samt för privat nedladdning via universitetet. Vi listar även alternativ på inbyggd talsyntes i mobil och dator. 

Länk till Biblioteket tipsar om referenshantering
Länk ladda ned rättstavningsprogram
Länk nedladdning av talsyntes via SU