Här finns resursrummen på Studentavdelningen

Resursrummen finns i hus Beta, Studenthuset, plan 1 och 2, Frescati,
Universitetsvägen 2B. Alla rum är utrustade med dator och man kan skriva ut via Printomatskrivare. 

Kartan på Studenthuset, hus Alfa och Beta.

Karta över Studenthuset, hus Alfa och Beta.

 

Utrustning i resursrummen på Studentavdelningen

Om du mer specifikt vill veta hur rummen är utrustade och vilka program som finns i datorerna kan du klicka på nedanstående länk:
Utrustning i resursrummen

Ordningsregler

Eftersom det är många som använder rummen och alla ska trivas finns det ordningsregler: Regler för användande av resursrum.

Resursrum på universitetsbiblioteket

Även i universitetsbiblioteket finns det två resursrum för studenter med funktionsnedsättning. Du kan läsa mer om de hjälpmedel som finns där på bibliotekets webbplats. Där kan du boka resursrummen genom ditt universitetsinlogg, dock inte för tentamen.
Stockholms universitetsbibliotek, funktionsnedsättning

Tillgång till resursrummen med passerkort

Det finns möjlighet att få ett passerkort som ger dig tillgång till resursrummen under din studietid om du som studerar vid Stockholms universitet och har någon form av varaktig funktionsnedsättning som gör att du behöver sitta i enskilt rum med speciella program. Kontakta samordnaren för studenter med funktionsnedsättning om du behöver passerkort.

Hämta ut ditt passerkort

Kortet hämtar du ut själv tidigast fyra arbetsdagar efter samordnarens beställning. Kortet ligger kvar i 20 dagar. Du hämtar ut det på Nyckelexpeditionen, B-huset i rum B371, Södra huset i Frescati. För att se öppettider klicka på följande länk: Nyckelexpeditionen

Aktivera kortet varje ny termin

Inför varje ny termin måste du aktivera ditt passerkort. Detta görs inför både höst- och vårtermin. För att aktivera kortet skickar du ett mejl till resursrum@su.se med följande uppgifter:

  • Namn och efternamn
  • Användarnamn
  • Personnummer (ååmmdd-xxxx)
  • Kortnummer (10 svarta siffror på baksidan av kortet)

Obs! Det måste framgå i Ladok att du blivit antagen till en kurs på Stockholms universitet terminen då kortet ska vara aktivt.

Missbruk av kort

Vid missbruk av passerkort, genom felaktigt användande av rummen och utrustningen där, kan kortet återkallas.

Boka resursrum via TimeEdit

För varje resursrum finns en kalender i TimeEdit där du kan göra dina egna bokningar på internet. Om du har behörighet till resursrummen får du en inbjudan via mejl av den resursrumsansvarige eller så mejlar du en förfrågan till resursrum@su.se.

Tentamen har företräde

Observera att om rummen redan är bokade för annat än tentamen går tentamensbokning före, i alla lägen. Periodvis är det ganska många som nyttjar rummen för tentamen. Detta innebär att du inför en tentamen bör boka ett rum så tidigt som möjligt och därefter snarast informera din institution om bokningen. Om rummen är fullbokade hänvisas du till din institution.

Logga in och ut på datorerna

Logga in

Datorerna är kopplade till ditt universitetskonto. Det innebär att du loggar in på datorerna i resursrummen precis som på övriga studentdatorer på campus. Läs mer om universitetskonto på IT för studenter.

Logga ut

När du är klar ska du bara logga ut. Stäng INTE av datorn.

Utskrifter

Du behöver använda ditt universitetskort för att kunna skriva ut ditt arbete via en Printomatskrivare. Printomatskrivare finns på två platser i Studenthuset:

  • 1 Printomat bakom Infocenter, plan 2, hus Alfa
  • 1 Printomat i kopieringsrummet vid läsesalen, plan 2, hus Beta

För att kunna skriva ut behöver du ladda universitetskortet med pengar. Det kan du göra via internet. Mer information finns på Utskrifter, skanning och kopiering - Printomat.

Astma/allergi

För mer information angående astma- och allergifrågor, läs bifogade PDF-dokument längst ner på sidan.

Om något är trasigt

Datorer

Vid fel på datorutrustningen kontakta resursrumsansvarig: resursrum@su.se.
Är felet akut kan du kontakta helpdesk.

Övrigt

Om något annat är trasigt, till exempel möbler eller annan inredning, kontakta resursrum@su.se. Annan åverkan, som försök att bryta upp fönster eller dörrar, ska givetvis också omgående anmälas till resursrum@su.se.

Kvarglömda saker

Studentstöd förvarar saker som upphittats i resursrummen under cirka en månad efter upphittande. Därefter lämnar vi dessa till universitetets kundservice på Universitetsvägen 10, Södra huset, Hus B plan 3, rum 379. Öppet vardagar klockan 08.00-16.00.